NEDEN .COM.TR UZANTISINI KULLANIYORUZ VE BUNUN İÇİN GEREKLİ BELGELER ?

 

 
com.tr uzantısı sahibi olmak için gerekli olan şartlar ve belgeler;
 
1. Ad-soyad için, nüfus cüzdanı fotokopisi ve T.C. kimlik numarası,
 
2. Ticaret odasından alınmış olan bu maddede sıralanmış belgelerden herhangi birinin gönderilmesi yeterlidir: "Faaliyet Belgesi", "Ticari Sicil Belgesi", "Oda Sicil Kayıt Sureti", Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanmış olan ticaret unvanı ilanı,
 
3. Türk Patent Enstitüsü'nden alınmış "Marka Tescil Belgesi" ya da marka tescil başvurusu,
 
4. Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Odası'ndan alınmış olan "Sicil Tasdiknamesi",
 
5. İlgili yerleşim birimine ait portal oluşturmak için başvuran belediyeler için belediye başkanı imzalı talep yazısı,
 
6. Vakıf, dernek ya da odalar için “Dernek Tüzüğü”, “Vakıf Senedi” ya da “Kuruluş Kanunu”,
 
7. Otel ve tatil köyleri için, Turizm Bakanlığı'ndan alınmış "Turizm İşletmesi Belgesi",
 
8. Seyahat acenteleri için, Turizm Bakanlığı'ndan alınmış "Seyahat Acentesi İşletme Belgesi",
 
9. Dershaneler için, Milli Eğitim Bakanlığı "Özel Öğretim Kurumları Ruhsatnamesi",
 
10. Televizyon programları için, Kültür Bakanlığı'ndan alınmış "Televizyon Gösterim Belgesi",
 
11. Film adları için, Kültür Bakanlığı Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğü'nden alınmış kayıt tescil belgesi,
 
12. Sanatçılar için bağlı bulundukları meslek birliği, dernek ya da odadan (MESAM, SESAM, ÇASOD, vb.) üye kayıt belgesi,
 
13. Özel hastaneler için, Sağlık Bakanlığı'ndan alınmış "Özel Hastane Açılış ve Mesul Müdürlük Ruhsatı",
 
14. İrtibat büroları için, Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'nden alınmış "İrtibat Bürosu Açılış Belgesi",
 
15. Yurtdışı bir kuruluşun Türkiye distribütörlüğünü ya da temsilciliğini yapan kuruluşlar için, başvurulan alan adına ait ilgili yurtdışı kuruluşun tescil belgesi gerekmektedir. Bunun yanı sıra yurtdışı tescile sahip kuruluşun, başvurulan alan adının distribütör ya da temsilci şirket tarafından alınabileceğine dair iznini belgeleyen antetli kağıtları üzerinde imzalı ve kaşeli yetki belgesi,
 
16. Radyo ve televizyonlar için, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK)’ndan alınmış frekans tahsisini bildiren resmi yazı,
 
17. Dergi ve gazeteler için, "derginin/gazetenin aslı" ve "Mevkute Beyannamesi Alındı Belgesi" ,
 
18. Süresiz yayınlar için yayının aslı,
 
19. İlaç isimleri için, " Tıbbi Müstahzarlar Ruhsatnamesi",
 
20. Çiftlikler için, bağlı bulunduğu ziraat odasından kayıt belgesi,
 
21. Gemiler için, “Türkiye Cumhuriyeti Gemi Tasdiknamesi”.
 
22. Fuarlar için, Resmi Gazete’de yayınlanan "Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Fuar Takvimi Tebliği" veya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan "Fuar İzni Yazısı",
 
23. Türk Telekomünikasyon Kurumu’ndan alınan "Özel Servis Numarası Tahsis Belgesi",
 
Yukarıda belirtilen belgelerden herhangi birinin diğerine göre üstünlüğü yoktur. Bu belgelerden herhangi biri ile başvuran ilk kişi veya kuruluş ilgili alan adını alabilir.
 
COM.TR UZANTILI ALAN ADI ALIMI İÇİN BİZİM İLE İLETİŞİME GEÇEBİLİRSİNİZ !
 
Ankara Network Bilişim Web Tasarım ve Yazılım Hİmetleri
Ankara Network Bilişim Web Tasarım ve Yazılım Hizmetleri
Başlangıç Tarihi © 2002