Verdiğimiz Hizmetlerde Şartlarımız Ve Koşullarımız

  1. İşbu Satış, Teslimat ve Ödeme şartları ve koşulları SATICI (Bundan böyle "Ankara Network Web Tasarım Ve Yazılım Hizmetleri" olarak anılacaktır.) tarafından aksi yazılı olarak kabul edilmedikçe bu şartlar ve koşullar tüm Ankara Network Web Tasarım Ve Yazılım Hizmetleri tarafından yapılan tüm işlerde geçerlidir

Madde 1 – TARAFLAR

» Bir tarafta SATICI  ile diğer tarafta hizmet alacak MÜŞTERİ arasında aşağıda belirtilen şekil ve şartlarda tam bir anlaşmaya varılmış bir sözleşmedir.

Madde 2 – KONU

» İşbu sözleşme MÜŞTERİ’nin iletişim, tanıtım, reklam ve benzeri hizmetleri yürütebilmek amacıyla ihtiyaç duyduğu internet tasarım ve yazılımlarının Ankara Network Web Tasarım Ve Yazılım Hizmetleri tarafından yapılması kullanılması hizmetlerini kapsamaktadır.

Madde 3 – MÜŞTERİ’NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

» MÜŞTERİ, web tabanlı yazılımların tasarımı ve güncellenmesi için gerekli resim ve yazı bazlı dokümanları kendisi tedarik etmekle yükümlüdür. MÜŞTERİ'nin gerekli dokümanları zamanında vermemesinden kaynaklanan gecikmelerden Ankara Network Web Tasarım Ve Yazılım Hizmetleri sorumlu tutulamaz.

» MÜŞTERİ, Ankara Network Web Tasarım Ve Yazılım Hizmetleri tarafından üretilen web sitesinin telif hakkının Ankara Network Web Tasarım Ve Yazılım Hizmetlerine ait olduğunu, web sitesini hiçbir şekilde çoğaltıp, dağıtılmayacağını kabul ve beyan eder.

» MÜŞTERİ, web sitesini üçüncü şahıslara veya kuruluşlara devredemez, kiralayamaz ve satamaz.

» MÜŞTERİ, web sitesinde telif ve lisans haklarına muhalif program ve içerik yayınlanamaz.

MÜŞTERİ, Web Sitesi içeriğinden tamamen kendisi sorumludur. MÜŞTERİ, oluşturduğu içeriğin T.C. yasalarına aykırı olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. İçeriğin aykırılığından doğabilecek aksaklıklarda Ankara Network Web Tasarım Ve Yazılım Hizmetleri hiç bir sorumluluk kabul etmeyecektir.

» MÜŞTERİ, dile getirdiği tüm fikir, düşünce, ifade, yorum ve yazıların kendisine ait olduğunu Ankara Network Web Tasarım Ve Yazılım Hizmetleri’ın hiçbir şekilde sorumlu olmadığını kabul ve beyan eder.

» MÜŞTERİ, kendisine tahsis edilen e-posta hesaplarını kullanarak spam mail göndermeyeceğini kabul ve beyan eder. Spam mail göndermesi durumunda Ankara Network Web Tasarım Ve Yazılım Hizmetleri'nin almış olduğu e-posta hizmetini süresiz olarak kesme hakkına sahiptir.

» MÜŞTERİ, Web Sitesi’nin en altında bulunan Ankara Network Web Tasarım Ve Yazılım Hizmetleri web sayfasına bağlantı verilmesini kabul eder.

» MÜŞTERİ, suç teşkil edecek, yasal açıdan takip gerektirecek ya da yerel, ülke çapında ya da uluslararası düzeyde yasalara ters düşecek, ya da yalnızca diğer bir kullanıcıyı rahatsız edecek bir durum yaratan, ya da bu durumlardan herhangi birini teşvik eden, hiçbir tür yasadışı, tehditkâr, hakaret, küfür içeren, küçük düşürücü, kaba, pornografik, rahatsız edici ya da ahlaka aykırı bilgi web sitesinde barındıramaz, e-posta yolu ile postalayamaz ya da iletemez.

»Bu Sözlemeyi MÜŞTERİ Ankara Network Web Tasarım Ve Yazılım Hizmetleri ile yaptığı tüm işlemlerde kabul etmiş sayılacaktır.

Madde 4 – Ankara Network Web Tasarım Ve Yazılım Hizmetleri'nin Yükümlülüğü

» Ankara Network Web Tasarım Ve Yazılım Hizmetleri, sözleşme süresince MÜŞTERİ web sitesinin teknik zaruretler ve mücbir sebepler dışında her zaman ulaşılabilirliğini garanti eder.

» Ankara Network Web Tasarım Ve Yazılım Hizmetleri, MÜŞTERİ talep ettiği takdirde web sitesinde yapılacak güncellemeleri yapıp yapmayacağını kendisi karar verir. Yapılması durumunda ek ücret talep eder.

» Web Sitesi sadece Ankara Network Web Tasarım Ve Yazılım Hizmetleri’ın belirlediği sunucularda yayınlanır. MÜŞTERİ istediği başka bir sunucuda web sitesi’nin yayınlanmasını talep edemez. GENÇ WEB TASARIM, MÜŞTERİYE Yönetim Paneli şifreleri dışında ayrıca bir ftp şifresi ve ftp alanı tahsis etmez.

» Ankara Network Web Tasarım Ve Yazılım Hizmetleri, bu sözleşme çerçevesinde hizmet süresi uzatılan alan adının MÜŞTERİ'ye ait olduğunu kabul eder.

» Ankara Network Web Tasarım Ve Yazılım Hizmetleri, Domain hizmetinin MÜŞTERİ tarafından sağlanması durumunda, DNS değişikliklerinden ötürü oluşan kapanmalardan sorumlu değildir.

» Mücbir Sebepler Doğal afetler, yangın, terör, sosyal patlamalar (büyük çaplı isyan çıkması, genel grev vb.), hastalık, tutukluluk, mevzuat tarafından getirilen yasaklamalar, büyük ekonomik krizler, iflas, Türk Telekom ve domain kayıt firmasından kaynaklanan teknik sorunlardır.

 

Madde 5 – HİZMET

» Ankara Network Web Tasarım Ve Yazılım Hizmetleri tarafından MÜŞTERİYE aksi belirtilmemişse Domain, Hosting ve E-Posta tahsis edilmektedir.

» MÜŞTERİ Web Sitesi hizmeti alırken, Ankara Network Web Tasarım Ve Yazılım Hizmetleri sunucularındaki hosting sistemini, mail sistemini ve diğer yazılımları aynen kabul etmiş sayılır.

» Yönetim Paneli bulunmayan statik web sitelerinde içerikler Ankara Network Web Tasarım Ve Yazılım Hizmetleri tarafından bir ücret mukabilinde Düzenlenecektir.

»Konuşulan hizmetlerden extra olarak yapılan hizmetler müşteri ile konuşulan ücrete mukabil Ankara Network Web Tasarım Ve Yazılım Hizmetleri tarafından yapılacaktır.

Madde 6 – HİZMET SÜRESİ

» Bu sözleşme, MÜŞTERİNİN Ankara Network Web Tasarım Ve Yazılım Hizmetleri Web Sitesi siparişi vermesiyle başlar ve MÜŞTERİNİN seçtiği domain adı altında Web Sitesi’nin kurulumunun yapılarak yayına girmesiyle geçerlilik kazanır ve 2 yıl boyunca devam eder. 2 yıl sonunda sözleşme feshedilmemişse ve yıllık kiralama ücreti MÜŞTERİ tarafından Ankara Network Web Tasarım Ve Yazılım Hizmetleri hesabına yatırılmışsa yenilenmiş sayılır.

»Ankara Network Web Tasarım Ve Yazılım Hizmetleri diğer firmalardan farklı olarak müşterilerini asla yanlız bırakmamaktadır müşterilerimizin siteleri yayında olduğu sürece müşterilerinin her zaman yanındadır.

Madde 7 – ÜCRET VE ÖDEMELER

» Sözleşmeye konu olan ilgili web sitesinin tasarım ve yazılımı "http://www.ankaranetwork.com/" adresinde belirtilmiştir. Sipariş esnasında o anki bedeller üzerinden hesaplama yapılır ve MÜŞTERİNİN bu ücreti ptt, sanal pos kredi kartı, banka havalesi ile ödemesi sonucu hazır sistemlerde 1 gün, özel tasarım ve yazılımlarda web tasarım teklifinde belirtilen tarihte Web Sitesi aktif edilir ve bunun sonrasında MÜŞTERİDEN sözleşmenin kapsadığı yıl için ilave bir ücret talep edilmez. Yıllık uzatım bedeli domain, hosting ve yazılım güncellemelerini kapsayan ücrettir.

»Ankara Network Web Tasarım Ve Yazılım Hizmetleri ödemeler yapılmadığında yada geçiktiğinde MÜŞTERİ bilgilendirmesi yapıldıktan en fazla 3 iş günü içinde web sitesi askıya alınır 15 gün içinde hiç bir bilgi verilmeden gerçekleşen gecikmelerde web site yayından kaldırılır ve dosyalar 1 aylık bekleme süresine tabi tutulduktan sonra tamamen silinir.

Madde 8 – SÖZLEŞMENİN FESHİ

» MÜŞTERİ, kullanım süresi sonunda web sitesi hizmetini almak istemediği takdirde sözleşme feshedilmiş sayılır.

» MÜŞTERİNİN web sitesini sözleşmeye aykırı bir biçimde kullanımının tespiti ya da ödemesini zamanında yapmaması halinde Ankara Network Web Tasarım Ve Yazılım Hizmetleri sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir. Sözleşmenin feshi halinde önceki dönemlere ait ödemeler MÜŞTERİYE iade edilmeyecektir.

» Ankara Network Web Tasarım Ve Yazılım Hizmetleri, web sitesinin yayına başlangıç tarihinden itibaren bir yıllık sürenin bitiminden en az 10 gün önceden e-mail aracılığıyla tebligat yaparak, bir sonraki döneme ait hizmetin süresinin uzaması ile ilgili yeni içerik ve ödeme şartlarını gönderecektir. Yeni dönem için verilecek hizmetin içeriği, MÜŞTERİ tarafından olumsuz görüş bildirildiği takdirde, alınacak hizmetlere karşılıklı son verilebilecektir.

Madde 9 – YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRELERİ

» İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde Türkiye Cumhuriyeti Mahkemeleri yetkilidir.

 

 

Ankara Network Bilişim Web Tasarım ve Yazılım Hizmetleri
Başlangıç Tarihi © 2002