WEB TASARIM SÜRECİ

İnternet Sitelerinin Üretim Süreçleri
Kurumsal web siteler ve e-ticaret sitelerinin üretim süreçleri, ön yapım, yapım ve güncelleme olmak üzere üç aşamada gerçekleştirilir.

Web Tasarımda Ön Yapım Aşaması
Web sitenin  Amacı - Hedefleri - Hedef Kitle - Tanımlaması - Bilgi Toplama - Kullanıcı ve Tasarım Amaçlarının Belirlenmesi

Web Sitesi Yapım Aşaması
Arabirim Tasarım - Web Site Tasarımı – Sayfa Tasarımı

Web Sitenin Yayınlanması ve Güncellenmesi
Test yayını - Düzeltmeler - Güncelleme - Web Sitenin Google'da Başarı elde etmesi

Web Site Yapım Aşaması
Web sitesinin ön yapım aşamasında şu çalışmalar gerçekleştirilir;
.Web sitenin ana amacının ne olduğunu tanımlamak
.Web sitenin ana hedeflerini ne olduğunu tanımlamak
.Web sitenin hitap edeceği hedef kitleyi belirlemek
.Web sitenin içeriği hakkında kısa ve öz bilgiler toplamak ve web tasarım formatına dönüştürmek
.Kullanıcı ve site tasarım amaçlarını geliştirmek
Dikkatli planlama, net ve açık bir biçimde hazırlanmış amaç ve hedef kümesi internet sitelerinin başarısında önemli etkenlerdir.


Web Tasarımda Amaçlarının belirlenmesi
Genel olarak, internet sitesi kuranlar aşağıda belirlen amaçların bir ya da bir kaçı ile web sitesi oluştururlar.
.Genel tanıtım ve halkla ilişkiler
.İnternet sitesinde yer alacak ürün, servis ve bilgilendirme temelinde online destek ve teslim
.Web sitesi içi bilgi toplama, anket ve araştırma
.İnternet sitesi üyeleri, katılımcıları, tüketicileri ile etkileşim
Web sitesinin amacının, kurumun genel stratejisini, pazarlama hedeflerini, dağıtım, araştırma ve geliştirme işlevleri destekleyici nitelikte olması gerekir. Ayrıca, kurumsal  web siteleri nin kültür ve değerleri ile birlikte yaratılmak istenilen imaja da hizmet etmesi gerekir.


İnternet Sitesinin Hedefler Listesi
Hedefler listesi internet sitesinin belirgin tanımlanmış özel amaçları içerir. Genel olarak kurumların kurumsa internet siteleri için geliştirdikleri hedefler şu başlıklar altında toplanabilir.
.Yapılacak internet sitesinde kurum marka imajını geliştirmek
.Web sitenin ayrıntılı ürün ve hizmet bilgileri sunmak
.Diğer  kurumların internet sitelerinden farklılığı göstermek
.Hedef kitle (kullanıcılar) hakkında bilgi edinmek
.Kurumun çalışma sistemini tanıtmak
.Medya siteleri için haber kaynakları oluşturmak
.Kuruma web sitesi aracılığı ile eleman almak
.Web Siteye ziyaret sıklığını artırmak (seo çalışmaları ile )
.Kurum içinde ve dışında online iletişimi artırmak
.İnternet sitesi aracılığı ile kurumdaki ilgili birimlerin yükünü azaltmak

 

Hedef Kitle-kullanıcıların Tanımlanması
Kullanıcıların birikimleri, web sitesi ile ilgileri ve gereksinimleri, basit yapılara gereksinim duyan deneyimsiz kullanıcıdan, üst düzeyde karmaşık yapı ve daha hızlı erişime gereksinim duyan deneyimli kullanıcılara göre değişecektir. Herkes için hazırlanmış bir site, sonuçta hiç kimsenin kullanmadığı bir siteye dönüşür. Bu nedenle kullanıcılar gereksinim ilgi beceri ve bilgisayar olanakları açılarından homojen gruplar olarak tanımlanmalıdırlar.


Kullanıcı Türleri ve Özellikleri
Başlıca iki tür kullanıcı bulunur.
İlki; deneyimli ve web sitesi uğrama sıklığı yüksek kullanıcılardır. Bu tür kullanıcılar sitede sunulan bilgilere hızlı ve sorunsuz bir biçimde ulaşma eğilimindedirler. Deneyimli kullanıcılar metin tabanlı hızlı açılana ve bir anda fazla seçenek sunun navigasyon sistemlerin gereksinim duyarlar.
Diğeri ise deneyimsiz ve ancak gereksinim duyunca siteye uğrayan kullanıcılardır. Bu kullanıcılar basit anlaşılabilir bir yapıya ve kolay erişime gereksinim duyarlar. Bu tür kullanıcılar yapıyı anlamaya daha fazla önem verdiklerinden bilginin sunuluş biçimine yoğunlaşırlar.


Kullanıcı Davranışları
Kullanıcı web sitesi davranışlarını etkileyen çeşitli unsurlar şu başlıklar altında özetlenebilir.
. Erişim Hızı: Kullanıcıların web sitelerini ziyaret en büyük etken erişim hızıdır. Yaklaşık 10 saniyelik bir bekleyişten sonra web sitesi ekranda bir şey göremediklerinde siteden ayrılmaktadırlar.
. Kolay Erişim: Kullanıcılar web sitesi bilgilere kolay ve hızlı erişim isteğindedirler. Kullanıcılar bilgiye kolay ulaşabilmek için yardımcı araçlara ve arama motorlarını kullanmaya eğilimlidirler.
. Gözden Geçirme: Kullanıcıların web sitesi büyük bir çoğunluğu hemen sayfayı okumaya başlamak yerine kendileri için anlamlı ya da ilginç gelebilecek bilgileri araştırmak amacıyla yeni sayfaları gözden geçirirler. Bu gözden geçirme süreci sayfanın tamamıyla indirilmesinden sonra yaklaşık 8 saniyedir.
. Kişisel Bilgiler: Birçok web sitesi kullanıcı, ad, yaş, e-mail adresi vb. gibi kişisel bilgileri paylaşmada çekingen davranmaktadır. Zorunlu olmadığı durumlarda kullanıcıları kişisel bilgi vermeye zorlamak iyi bir yaklaşım değildir.
.Estetik: Kullanıcılar web sitesi estetik olarak iyi düzenlenmiş siteleri, güzel görünümü ve özgün olması nedeniyle tercih etmektedirler.
.İçerik: Kullanıcılar web sitesi değerli ve yararlı bilgilere önem vermektedirler.
.Teknoloji: Sitenin web sitesi görüntülemesi için gereken, genel kullanımı olmayan ek programlar gerektiğinde, sitenin çekiciliği düşmektedir.


Sitenin İçeriğine İlişkin Bilgilerin Toplanması ve Web Formatına Dönüştürülmesi
Web sitesinin web sitesi ön yapım aşamalarında bilgi, metin, resim, grafik, ses, ve hareketli görüntü gibi kullanılması düşünülen kaynakları toplamak ve web sitesinde yer alabilecek biçime (formata)dönüştürülmesini yürütecek bir araştırma birimi örgütlenmelidir. Web siteleri etkileşimli dinamik ve süreklilik özelliklerini taşımaları gerekir.
Web siteleri güncellenebilme özellikleri ile yaşam kazanırlar.


Kullanıcı ve Tasarım Amaçları Geliştirme
Kullanıcıların web sitesini kullanma nedenleri tanımlandıktan sonra kullanıcıların web sitesinde karşılaşabilecekleri sorunların tanımlanması gerekir.
Kullanıcı ve kurum web sitesi amaçlarının tekrar gözden geçirilmesi ve birbiri ile uyumlu olmayan amaçların saptanarak yeniden düzenlenmesinden sonra, sitenin içeriğinin kesin olarak belirlenmesi aşamasına geçilir. Kullanıcı ve tasarım amaçları netleştikten sonra, bu amaçları karşılayacak web sitesi tasarımına geçilir.

Ankara Network Bilişim Web Tasarım ve Yazılım Hizmetleri
Başlangıç Tarihi © 2002